Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen

Voor bestuur en toezicht van NV’s en BV’s zijn er al duidelijke regels opgesteld in de wet, maar voor andere rechtspersonen is dit niet het geval. Om de kwaliteit te verbeteren en onduidelijkheid weg te nemen is er een wettelijke grondslag gecreëerd voor bestuurders en toezichthouders bij alle rechtspersonen. We zullen twee van de wijzigingen kort toelichten.

 

Verruiming ontslagmogelijkheid                                                                                              

In de wet moet duidelijker worden omschreven dat de bestuurders en toezichthouders bij de vervulling van hun taak gericht zijn op het belang van de rechtspersoon. Ook worden de ontslagcriteria voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen verruimd in het nieuwe voorstel. Zij kunnen op verzoek van het Openbaar Ministerie of andere belanghebbenden worden ontslagen vanwege wanprestatie. Daarnaast mogen toezichthouders, naast bestuurders van een stichting, ook worden ontslagen door de rechter. Dit omdat stichtingen geen leden of aandeelhouders hebben die de bestuurders en toezichthouders in de gaten kunnen houden.

 

Aansprakelijkheid bij faillissement                                                                                                      

Naast de bovengenoemde wijzigingen, zullen ook de regels voor aansprakelijkheid bij faillissement van bestuurders en toezichthouders worden aangepast en daarmee op dezelfde manier worden geregeld als momenteel voor NV’s en BV’s het geval is. In het nieuwe wetsvoorstel zal dit ook gaan gelden voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen. Daarmee is de kans groter dat bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement.

Voorbeeld; na een aantal jaren wordt de stichting failliet verklaard, waarna de curator onderzoek doet naar onbehoorlijk bestuur. Hieruit blijkt dat de bestuurder jarenlang een onjuiste jaarrekening heeft opgesteld, waardoor de stichting uiteindelijk failliet is gegaan. De bestuurder zal hiervoor aansprakelijk gesteld worden en de schade zal verhaald worden op het privé-vermogen van de bestuurder.

Voor vrijwilligers in een bestuur van niet- commerciële verenigingen en stichtingen wordt een uitzondering gemaakt om te voorkomen dat men zich niet meer inzet voor bijvoorbeeld sportverenigingen.

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering                                                                        

Mocht het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen dit jaar worden ingevoerd dan wordt het nog belangrijker voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen om zich te verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid